Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Avfallstyper

Avfall må sorteres og håndteres riktig for at mest mulig skal kunne gjenvinnes til nye produkter, råstoff eller energi. Økt resirkulering har stor betydning for verdiskapning, arbeidsplasser og miljø.

arrow_backTilbake