Ikke få sorteringsangst - vi har kuren for nye sorteringskrav

Ikke få sorteringsangst - vi har kuren for nye sorteringskrav

Vi i Franzefoss kan hjelpe deg med effektive og gode avfallsløsninger tilpasset de nye sorteringskravene og ditt behov. De nye endringene i avfallsforskriften krever at alle virksomheter (uansett størrelse eller bransje, offentlig eller privat) må kildesortere matavfall, plastavfall og hageavfall fra 01.01.2023. I dag kaster mange mat og plast i restavfall, men de nye kravene pålegger alle bedrifter å ha løsninger slik at mat og plast sorteres hver for seg. På den måten øker materialgjenvinning av husholdningslignende avfall slik at vi oppnår bedre ressursutnyttelse, beskytter miljøet og reduserer klimagassutslipp. Endringene er et virkemiddel for å nå EU-målene om at vi innen 2035 skal materialgjenvinne 65 prosent av husholdningsavfallet. Trenger du hjelp? Kontakt oss i dag.

Bli litt klokere på de nye

kravene til kildesortering

Her har vi samlet spørsmål og svar rundt de nye sorteringskravene. 

 

De nye endringene i avfallsforskriften krever at alle virksomheter (uansett størrelse eller bransje, offentlig eller privat) må kildesortere matavfall, plastavfall og hageavfall fra 01.01.2023.

I dag kaster mange mat og plast i restavfall. De nye kravene pålegger alle virksomheter å ha løsninger for å sortere mat og plast hver for seg. På den måten øker materialgjenvinning av husholdningslignende avfall slik at vi oppnår bedre ressursutnyttelse, beskytter miljøet og reduserer klimagassutslipp. Endringene er et virkemiddel for å nå EU-målene om at vi innen 2035 skal materialgjenvinne 65 prosent av husholdningsavfallet.

Pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet

Forskrift om endring i avfallsforskriften

I dag kaster mange mat og plast i restavfallet, selv om avfallet er egnet til gjenvinning. For eksempel kan mat bli til biogass og jordprodukter og plast materialgjenvinnes til ny plast. Målet med kravene er å øke materialgjenvinning av husholdningslignende avfall slik at vi oppnår bedre ressursutnyttelse, beskytter miljøet og reduserer klimagassutslipp. Endringene er et virkemiddel for å nå EU-målene om at vi innen 2035 skal materialgjenvinne 65 prosent av husholdningsavfallet.
 
 

Husholdningslignende avfall er næringsavfall som ligner på avfall fra private hjem, for eksempel matrester og plastemballasje.

Ja, de nye sorteringskravene gjelder alle. Verken bananskallet eller restene fra matpakken kan kastes i restavfall. Uansett om du har lite eller mye avfall må du sortere mat og plast hver for seg.

Dersom virksomheten din ikke kildesorterer i dag anbefaler vi deg å kontakte oss for egen avtale om henting av plast og matavfall.

Hvis du allerede sorterer plast og mat i egne beholdere - og dette leveres til materialgjenvinning - oppfyller du kravene og trenger ikke endre avfallshåndteringen.
Ansvaret for å følge reglene ligger på virksomheten. Virksomheten plikter å ha kunnskap om, og å dokumentere årlig mengde avfall som er utsortert og levert til materialgjenvinning.
 
Hvis du allerede sorterer plast og mat i egne beholdere - og dette leveres til materialgjenvinning - oppfyller du kravene og trenger ikke endre avfallshåndteringen.
 
Dersom virksomheten din ikke sorterer i dag anbefaler vi deg å kontakte oss for egen avtale om henting av plast og matavfall.

Ikke nødvendigvis. Å levere rene avfallstyper er ofte rimeligere enn å levere restavfall. Det betyr at jo mer du kildesorterer, desto billigere blir det. Restavfall er en av de dyreste avfallstypene en bedrift kan levere inn. Årsaken er at restavfall er en blanding av forskjellig avfall som ikke kan brukes til å lage nye ting eller gjenvinnes. Sorterer du ut matavfall og plastavfall kan faktisk bedriften din spare penger.

Husk at: fortsetter du å kaste mat og plast i restavfallet etter 1.januar 2023 kan det føre til sorteringsgebyr. Det er kostbart for bedriften din og påvirker sorteringsgrad og miljøregnskapet ditt negativet.

Merk også at regjeringen har fra januar foreslått økt CO2 avgift på forbrenning av restavfall.

Nei, i følge de nye kildesorteringskravene som gjelder fra 01.01.2023 kan du ikke kaste mat og plast i restavfall.

Vi hjelper alle våre kunder med gode løsninger. Våre samarbeidspartnere har et stort spekter av innendørs avfallsbeholdere som egner seg for alle typer bedrifter.

Container, komprimator eller grønne avfallsbeholdere kan du bestille direkte fra Franzefoss.

Fyll ut kontaktskjemaet, så kommer vi med forslag til løsning tilpasset din virksomhet.

Feilsortering vil kunne medføre sorteringsgebyr.
 

Hvor mye avfall har du? Eksempler på utstyr som kan være aktuelt:

Avfallsbeholdere, stativ til plast. 

Beholder 40LStativ til plast

 

For å komme med  en beste løsningen anbefaler vi at du tar kontakt med oss via kontaktskjemaet.

Ansvaret for å følge reglene ligger på virksomheten. Virksomheten plikter å ha kunnskap om, og å dokumentere, årlig mengde avfall som er utsortert og levert til materialgjenvinning. Miljødirektoratet kan føre tilsyn med at reglene blir overholdt.
 
Riktig utstyr, god merking og sorteringsguider bidrar til at avfall sorteres riktig.
 
Bruk kontaktskjemaet på siden, så vil vi komme med en god løsning tilpasset ditt behov.
 
Fortell oss hva du lurer på ved å fylle ut kontaktskjema. Så vil vi kontakte deg så fort vi kan.

Ønsker du uforpliktende tilbud på avfallsløsning, eller har spørsmål?

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg med effektiv løsning som sikrer at din bedrift følger de nye kravene til kildesortering. Fortell oss gjerne  hvor mye plastavfall og matavfall virksomheten din har.