Gjenvinning

Riktig avfallshåndtering er en viktig brikke i kampen for et renere miljø og klima.

Leie container?

Lei container til fastpris!

Lei container Next

Suge- og spyletjenester

Vi åpner tette rør og avløp, sanerer oljetanker og tømmer sandfang og septik. Vi har 24/7 vakt på alle våre tjenester og kan være raskt på plass hos deg.

Les mer og bestill Next

Bli kvitt gamle båtvrak

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant.

Les mer Next
båtvrak

Sorteringsguide for container

Det er visse gjenstander som ikke skal kastes i containeren på grunn av miljø og sikkerhet. Kaster du noe feil i containeren vil det bli klassifisert som avvik, og dette kan føre til ekstra kostnad for deg.

Les mer Next
Avfallssymboler bygg