Avfallshåndtering <br> for rederi

Avfallshåndtering
for rederi

En god avfallsløsning skal være miljøvennlig, bidra til enkel og smart kildesortering for alle, og samtidig være kostnadsbesparende.

Bærekraftig avfallshåndtering er kostnads- og miljøbesparende

Norske rederier vet at en grønn miljøprofil forventes av både kunder og myndigheter. Avfallshåndtering og kildesortering bør derfor stå høyt på agendaen for å oppnå høy sorteringsgrad.

Hos rederier er det ofte store mengder farlig avfall som krever sikre løsninger. Det er ofte plassmangel om bord i skipene og da gjelder det å skreddersy avfallshåndteringen - og ikke minst – riktig opplæring av håndtering og oppbevaringen av farlig avfall.

Samtidig stilles det høye krav til dokumentasjon og rapporter i din bransje og deklarering av farlig avfall kan ta mye tid.
Med riktig samarbeidspartner med på laget kan du unngå økonomiske overraskelser og være trygg på at myndighetenes strenge krav til kildesortering og gjenvinning av avfallet blir ivaretatt. God kildesortering kan bidra til at bedriften din når sine miljømål, mest mulig avfall går til gjenvinning.


Effektive og miljøvennlige avfallstjenester

Avfallshåndtering må ikke være komplisert. Løsningen må fungere godt for mange brukere i en hektisk hverdag.
I Franzefoss har vi lang erfaring og høy kompetanse innen rederibransjen. Hos oss får du rådgivning og veiledning som forenkler hverdagen din. Du skal oppleve oss som en trygg samarbeidspartner for håndtering av avfall for å nå bransjens miljøambisjoner.


Hva skjer med avfallet fra min bedrift?

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet. Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg. Materialer som plast, metaller og treverk, gjenvinnes og benyttes som ressurser i fremtidige produksjoner.

Icon

Suge- og spyletjenester

Tankvask, samsuging? Vi har 24/7 vakt på alle våre tjenester og kan være raskt på plass hos deg.

Icon

Farlig avfall

Vi hjelper deg med e-deklarering av farlig avfall. Ved å delegere ansvaret til oss er du trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

Icon

Utstyr for avfallshåndtering

Vi har et bredt spekter av avfallsbeholdere og containere.

Hva kan inngå i en avfallsløsning for rederi?

Med lang erfaring og fornøyde kunder i rederibransjen, og som totalleverandør av avfallstjenester kan vi tilby deg:

Avfallsanalyse etter behov - på den måten kan du unngå dyre avvikskostnader

Avfallsdeklarering – du kan gi oss fullmakt, vi fikser det for deg

Avfallsrådgivning

Beholdere, avfallssekker og containere for industribedrifter

Dyktige og serviceinnstilte sjåfører

En faktura og et kontaktpunkt

Fleksible - uforutsette ting skjer

Gode sorteringsguider og merking

Oppfølging og optimalisering – avfallsmengder og typer kan forandre seg

Punktlige med leveringsgaranti - vi kommer når vi lover

Rapporter og avfallsanalyse etter behov

Riktig håndtering av farlig avfall

Suge- og spyletjenester for bla. fjerning av tørre og flytende masser, som leire og sand

Vi tilpasser henting av containere og beholdere etter ditt behov – gunstig for deg og gunstig for miljøet

Se alle våre tjenester

Våre avfallstjenester strekker seg fra den minste avfallsbeholderen til støtte i avfallsplanlegging.

Les mer Next

Last ned komplett sorteringsguide

Øk sorteringsgraden i din bedrift. Vi har sorteringsguide for bygg og anlegg.

Last ned Next

Kontakt oss

Med en samarbeidsavtale får du mer forutsigbarhet og bedre priser på avfallshåndtering.
Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss,
så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Relaterte artikler

Siste artikler

Gjenvinning

11. april 2023

Klar for vårdugnad?

Gjenvinning

31. mars 2023

Hvordan gjenvinnes båtvrak?