Bærekraft i Franzefoss

Bærekraft i Franzefoss

Vi skal tilby tjenester og produkter som støtter opp om et bærekraftig samfunn og være det naturlige førstevalget. Vårt forbruk og produksjon skal være med på å få bransjene vi er med i til å ta stadig mer grønne valg

 

Bærekraft har alltid vært viktig for Franzefoss

I Franzefoss ønsker vi å gjøre vårt beste for å bidra til en bærekraftig verden. Vi har derfor utarbeidet en strategi som sikrer at vi gjør vårt ytterste for å ta vår del av ansvaret for å oppfylle FNs bærekraftmål. Med den nye strategien skal vi sikre at bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i alt vi gjør. Gjennom vår visjon: Samfunnets beste valg, har vi satt krav til oss selv om at vi skal være en god arbeidsplass som er inkluderende og som bidrar til verdiskapning. 

 

Fremtiden krever at vi forbruker mindre og gjenbruker mer

Franzefoss har en viktig rolle å spille fremover. Vi skal bruke vår historie, våre erfaringer og vår kompetanse til å bygge sirkulærøkonomien.

Gjennom verdiskaping, utvikling og samfunnsansvar forplikter vi oss til å være Samfunnets beste valg – en visjon som gir retning til alt vi gjør. 

I Bærekraftrapport 2023 kan du lese mer om hvordan Franzefoss jobber med bærekraft, hvilke grep vi tar for å redusere vår miljøbelastning og hvordan vi bidrar til et mer sirkulært samfunn.

Bærekraftsrappoer 2023

Samfunnets beste valg

Som en av landets ledende leverandører av løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus ønsker vi gjennom vår virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling, til det beste for våre kunder, ansatte, omgivelsene og samfunnet.

Les mer Next
Om oss

Etiske retningslinjer

Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet.

Les mer Next
1150Franzefoss - 72 dpi

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Les mer Next
IMG_5185-1

Lyden av en bærekraftig fremtid

Helt siden 1919 har vi jobbet for å sikre en bærekraftig utvikling, til det beste for ansatte, samfunnet og miljøet. Vi har håndtert avfall for tusenvis av bedrifter, knust stein og skapt verdifulle byggematerialer. Vi har produsert jord og kalkmel til matproduksjon og beite, renset borreavfall fra Norges oljevirksomhet, og gjenvunnet metall, glass og treverk. For å få dette gjort, kreves det svære maskiner som lager litt lyd. Noen kaller det bråk – vi kaller det lyden av en bærekraftig fremtid...