Mineralull

Isolasjon som Steinull og Glava er eksempler på mineralull.

Her finner du informasjon om avfallstypen mineralull.

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

NB! Mineralull skal ikke blandes med andre bygningsmaterialer.

 

Last ned og skriv ut:

Plakat mineralull

 

 

 

Kan inneholde

Steinull (Rockwool kan materialgjenvinnes, kontakt ditt lokale gjenvinningsanlegg)
Glassvatt (Glava)
Steinull (Paroc)
Fraksjoner levert med tjærepapp er tillatt

Skal ikke inneholde

Isolasjonsmaterialer som inneholder farlig avfall
Isopor (EPS)
 Restavfall

 

Innsamling

Krok- eller liftcontainere og avfallssekk.

Gjenvinning

Deponering.

Behandling

Mineralull sjekkes for forurensning og sendes til deponi for endelig avsetning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web