Fritidsbåter

Båtvrak og fritidsbåter under 15 meter (49 fot).

Her finner du informasjon om avfallstypen fritidsbåter. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

Båtskrog og annet avfall fra båter kan inneholde farlige stoffer og deler som kan skade miljøet. Hos Franzefoss blir kasserte fritidsbåter sanert på en forsvarlig måte slik at mest mulig materialgjenvinnes, og farlige stoffer tas ut av kretsløpet.

NB! Båten skal være tømt for væsker (drivstoff, septik og olje) og annet avfall som ikke tilhører båten. 

Last ned og skriv ut:

Plakat fritidsbåter

Kan inneholde

Aluminiumsbåter
Plastbåter
Trebåter
Kajakker
Kanoer
Gummibåter med kjøl

Skal ikke inneholde

Båter over 15 meter (49 fot)
Båter brukt i næringsvirksomhet
Gummibåter uten kjøl

Innsamling

Hentes med kranbil/containerbil. Det er gratis å levere små fritidsbåter selv.

Gjenvinning

Aluminium, stål og enkelte plastbåter materialgjenvinnes. Glassfiber, tre og enkelte plastbåter energigjenvinnes.

Behandling

På mottaket fjernes motor, batteri, elektronisk utstyr og drivstofftank før endelig sluttbehandling.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web