Hageavfall

Organisk materiale som løv, kvist, røtter, trestammer, gress og planter.

Her finner du informasjon om park-og hageavfall. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

 

Last ned og skriv ut:

Plakat hageavfall

Kan inneholde

Greiner og kvister
Trestammer under 15 cm i diameter
Løv og gress
Planter
Nedfallsfrukt

Skal ikke inneholde

Jord, stein og grus
Trestammer over 15 cm i diameter
Treverk
Betong
Hagemøbler
Gjenstander av metall, stein og lignende som kan ødelegge utstyr
Svartelistede arter

Innsamling

Avfallssekk, krok- og liftcontainere.

Gjenvinning

Det meste av hageavfallet blir kompostert og omdannet til ny jord. Noe blir utnyttet i produksjon av miljøvennlig drivstoff eller biobrensel.

Behandling

På mottaket foretas visuell mottakskontroll og eventuelt manuell utsortering før hageavfallet kvernes, komposteres eller benyttes til biobrensel.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web