Avfallsløsninger for bedrifter

Franzefoss håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg, anlegg og offshore.

Vi tar oss av hele prosessen fra innsamling og sortering til gjenvinning, bearbeiding, resirkulering og deponering av produkter, restprodukter og avfall. Vårt mål er å omforme mest mulig av avfallet til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig og god måte.

Ta kontakt med oss: