Samarbeidsavtale for avfallshåndtering

Samarbeidsavtale for avfallshåndtering

Avfallshåndtering blir enklere med Franzefoss på laget. 

Vi rådgir deg med hensyn til de riktige løsningene for kildesortering slik at sorteringsgraden blir best mulig. 
Etter at du har sortert i egnede beholdere, henter vi avfallet og sørger for at det håndteres etter forskriftene, og at mest mulig går til ombruk eller materialgjenvinning.
 
En samarbeidsavtale sikrer at avfallet blir hentet når det passer deg; jevnlig, eller ved behov. I tillegg gir en slik avtale deg økonomisk forutsigbarhet.

Bransjeløsninger

Ingen bransjer er like når det kommer til avfallshåndtering.

Lurer du på hva som gjelder for din bransje, kan du lese mer om bransjeløsningene våre:

Hva har du behov for?

Fyll ut skjemaet for et uforpliktende tilbud: