Mottak av oljeboringsavfall

Mottak av oljeboringsavfall

Vi renser vann, slop, mud og kaks fra oljevirksomheten.

 

Mottak av oljeboringsavfall og avfallsvann fra skip og landbasert industri

Franzefoss er en av landets største aktører innen mottak og gjenvinning av avfall fra norsk oljevirksomhet og skipsfart. Vi behandler forurenset vann, slop, mud og kaks fra oljeselskaper og rederier.

Vi benytter oss av termiske, biologiske og kjemiske renseprosesser til å gjenvinne avfallet tilbake til vann og olje. Vannet slippes ut i sjøen igjen, oljen er godkjent som energibærer og gjenværende tørrstoff går til deponi. Vi tilbyr også suge- og spyletjenester for tømming av utskillere og tanker, og tankrengjøring av skip, oljerigger og landbaserte virksomheter.

Våre anlegg er strategisk plassert på Sotra utenfor Bergen og på Husøya ved Kristiansund.

Med mobilt utstyr utfører vi oppdrag over store deler av landet. Alle våre sjåfører og biler som transporterer farlig avfall er ADR godkjent. Vi er kvalifisert leverandør i Achilles, og alle våre anlegg er sertifiserte i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015.