EPS (isopor)

EPS isopor som benyttes som emballasje eller isolasjon. VIKTIG: EPS emballasje skal ikke sorteres sammen med isolasjon eller annen EPS. EPS må gjerne være presset/komprimert hos kunde.

Her finner du informasjon om avfallstypen EPS isopor. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

 

Last ned og skriv ut:

Plakat EPS (isopor)

 

 

Kan inneholde

Ren EPS emballasje 
EPS som ikke er emballasje, f.eks.  isolasjonsplater, etc.

Skal ikke inneholde

XPS 
Farlig avfall
EPS som inneholder brommerte flammehemmere, KFK eller HKFK
Annet avfall

Innsamling

Gjennomsiktige sekker, lukket container eller komprimator. Hentes med skapbil, liftbil, krokbil eller komprimatorbil.

Gjenvinning

EPS egner seg godt til materialgjenvinning og kan bli til nye plastprodukter.

Behandling

På anlegget blir avfallet kontrollert før det blir levert til materialgjenvinning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web