EPS (isopor)

Kun emballasje. EPS isopor som benyttes som isolasjon skal ikke sorteres sammen med EPS emballasje. EPS må gjerne være presset/komprimert hos kunde.

Her finner du informasjon om avfallstypen EPS isopor. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

 

Last ned og skriv ut:

Plakat EPS (isopor)

 

 

Kan inneholde

Kun ren EPS emballasje 

Skal ikke inneholde

EPS som har andre bruksområder enn emballasje
Farlig avfall (eksempelvis XPS)
Plast som inneholder brommerte flammehemmere eller ftalater
Annet avfall

Innsamling

Gjennomsiktige sekker, lukket container eller komprimator. Hentes med skapbil, liftbil, krokbil eller komprimatorbil.

Gjenvinning

EPS egner seg god til materialgjenvinning og kan bli til nye plastprodukter.

Behandling

På anlegget blir avfallet kontrollert før det blir levert til materialgjenvinning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web