Gips

Gipsplater med eller uten overflatematerialer, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen.

Her finner du informasjon om avfallstypen gips.

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

NB! Gips skal ikke blandes med andre bygningsmaterialer.

 

Last ned og skriv ut:

Plakat gips

Kan inneholde

Ren gips
Gips belagt med strie, tapet og maling

Skal ikke inneholde

Gips belagt med fliser
Vått gipsavfall
Andre bygningsmaterialer
 Annet avfall

Innsamling

Krok-, liftcontainer eller avfallssekk. Gips skal ikke blandes med andre bygningsmaterialer.

Gjenvinning

Materialgjenvinning, produksjon av nye gipsplater, evt. deponi.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen hvor gipsen skilles fra kartong og overflatematerialer. Den rene gipsen kvernes. Kroker, skruer, spiker, o.l. skilles ut og materialgjenvinnes til nytt metall. Overflatematerialene (papp, strie, tapet, o.l.) sendes til energigjenvinning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web