Farlig avfall

Farlig avfall

Farlig avfall er stoffer som, selv i små mengder, kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet.

Virksomheter som produserer mer en 1 kg farlig avfall, er pliktig å levere dette til godkjent avfallsmottak minimum en gang i året. I tillegg er virksomheten ansvarlig for å deklarere farlig avfall.

Med lang erfaring i gjenvinningsbransjen har vi i Franzefoss gode løsninger for farlig avfall. Hver dag hjelper vi våre kunder med håndtering og deklarering av farlig avfall -  uansett bransje eller størrelse på bedrift.

Group 15-1Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg!

Hva er farlig avfall?

Det er flere måter å finne ut av hva som er farlig avfall på. Den viktigste er listen med avfallskoder i Vedlegg 1 til avfallsforskriften (med EAL-koder). Dersom avfallet tilhører en avfallskode på denne listen merket med stjerne, er avfallet farlig avfall. Er du i tvil om noe har farlige stoffer i seg? Ta kontakt med oss i Franzefoss.

Se oversikt over farlig avfall Next
ill (12)

Merking og deklarering av farlig avfall

Alt av farlig avfall må merkes og deklareres i henhold til anbefalte retningslinjer. Deklarering gjør at myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått og hvem som har tatt hånd om det. Hvis du ikke ønsker å deklarere selv, kan vi i Franzefoss hjelpe deg med dette.

Last ned video for deklarering av farlig avfall Next
Farlig-avfall

Suge- og spylebil

Vi har døgnvakt 24/7 og utfører suge- og spyletjenestene med fokus på kvalitet og service. Vi tømmer og kontrollerer sandfang og overvannskummer og vi åpner tette avløp. Uansett om ditt oppdrag haster, eller du trenger en trygg og pålitelig samarbeidspartner, kan vi i Franzefoss hjelpe din bedrift.

Les mer Next
Slamsugebil i aksjon 1200x800 pix

Godkjent oppbevaring av farlig avfall

Praktisk miljøskap for trygg og sikker håndtering av farlig avfall. Virksomheter som håndterer farlig avfall er underlagt et omfattende regelverk, reguleringer og myndighetstillatelser. Det er et stort ansvar å ha, det krever tid og ressurser, og risikoen for feilsortering, bøter og i ytterste konsekvens alvorlige konsekvenser for miljø, dyr og/eller mennesker er alltid til stede.

Les mer om miljøskap her Next
Franzefoss 1R0A7882 – gul hjelm

Vil du ha mer kunnskap om farlig avfall?

Farlig avfall

23. februar 2023

Hvordan deklarerer du farlig avfall?

Farlig avfall

9. februar 2023

Hvordan avgjør du om det er farlig avfall?

Vi kan hjelpe deg med farlig avfall

 
Fyll ut skjema, så vil vi ta kontakt med deg.