Jern og metaller

Alle typer metall, både magnetisk og umagnetisk.

Her finner du informasjon om avfallstypen jern og metaller. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

 

Last ned og skriv ut:

Plakat jern og metaller

Kan inneholde

Aluminium
Jern
Stål
Kobber
Bly
Sink
Messing
Tomme og tørre malingsbokser
 Stålbånd
 Rustfrie og syrefaste materialer
 Barnevogner
Sykler

Skal ikke inneholde

EE-avfall
Keramikk
Porselen
Ildfaste former og glass
Speil
Produktrester og annet avfall

Innsamling

Krok- eller liftcontainere.

Gjenvinning

Metall og gjenvinnbare metalldeler smeltes om og videreforedles på smelteverk i Norge og i utlandet. Gjenvunnede metaller blir til viktige råvarer i industrien, og brukes i produksjonen av nye metallprodukter.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Metallet sorteres etter type (aluminium, kobber osv.), og leveres til materialgjenvinning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web