Velkommen til miljøbloggen

Her finner du fagartikler om avfallshåndtering og gjenvinning, pukk og grus. Målet er å besvare spørsmål, gi inspirasjon og hjelpe deg å følge lover og regler for å ta vare på miljøet.