Bærekraftig utvikling til det beste for samfunnet

Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus.

LES MER

Hva trenger du hjelp med?

Se vårt utvalg av produkter og tjenester. Vi står klar til å hjelpe deg med å finne den beste løsningen for ditt behov.

Pukk og grus ikon

Pukk og grus

Vi leverer pukk, grus, sand og jord til blant annet bergindustrien, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruk.

Kildesortering ikon

Kildesortering

Sortering av forskjellige avfallstyper og fraksjoner er viktig for å ta vare på miljøet vårt.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Avfall må sorteres og håndteres riktig for at mest mulig skal kunne gjenvinnes til nye produkter, råstoff eller energi.

Containerutleie

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres – fra det oppstår til det gjenvinnes. Vi har containere for alle formål.

Privat Bedrift
Containerutleie
×

Skal du leie container?

Tast postnummeret ditt for å se pris