Gjenvinning

Suge- og spylebil


Haster det? Nederst på siden finner du telefonnummer til døgnåpen vakttelefon.

Suge- og spyletjenester

Vi har døgnvakt 24/7 og utfører suge- og spyletjenestene med fokus på kvalitet og service. Uansett om ditt oppdrag haster, eller du trenger en trygg og pålitelig samarbeidspartner, kan vi i Franzefoss hjelpe din bedrift.

Vi tilbyr blant annet inspeksjon, tømming og kontroll av olje- og fettutskillere og spyling og tankvask til alle virksomheter. Med ADR-godkjente suge- og spylebiler og dyktige ansatte kan du være trygg på at jobben blir utført på en kostnadseffektiv og profesjonell måte.

Group 15-1 Haster det? Ved akutt behov for hjelp, kan du ringe til døgnåpen vakttelefon.

 
Riktig behandling av avfallet øker bedriftens sorteringsgrad

Er du for eksempel eiendomssjef eller drifts- og vedlikeholdssjef vet du at miljøregnskap, og dokumentering og rapportering av avfallet ditt er viktig. Det gjelder også avfallet fra sandfang, oljeutskiller og fettutskillere. Denne type avfall veier som regel mye, og riktig behandling bidrar til økt sorteringsgrad som igjen bidrar til en grønnere miljøprofil for din bedrift.

spyling av tette avløp og rør

Kombinasjonen av dårlig vedlikehold og feil bruk er ofte den vanligste årsaken til tette rør og avløp. Rørspyling er nødvendig for alle bygg, nye som gamle, for å unngå tette rør og avløp. Vi åpner tette avløp og rør, og sørger for at avfallet blir behandlet på den mest miljøvennlige måten.

tømming av overvannskum og sandfang

Stein, grus og sand etter strøing av veier kan tette kumlokk, sandfang, rister og sluk slik at vannet ikke får rent unna. Ved riktig og jevnlig vedlikehold og tømming unngår du oversvømmelser og ødelagte avløp og rør.

Vedlikehold og tømming av fettutskillere

Alle bedrifter med fettholdig avløpsvann skal ha fettutskiller. Vi utfører tømming og vedlikehold av fettutskiller, og sørger for at avfallet blir behandlet på den mest miljøvennlige måten.

Hvis du driver et verksted eller en annen virksomhet som slipper ut oljeholdig avløpsvann, er du pålagt å ha en oljeutskiller. Det er pålagt å tømme oljeutskiller minimum en gang i året i de fleste kommuner, og de bør tømmes før oppsamlingskammeret i utskilleren er fullt.

Tømming av spilloljetanker

Spillolje er brukte eller kasserte oljeprodukter som ikke lenger kan brukes til sin opprinnelig oppgave. Motorolje, hydraulikkolje og varmeoverføringsolje er eksempler på spillolje.

Vedlikehold og tømming av septiktank

I tilfeller med stor belastning eller feil ved rør etc. kan ekstra tømming være nødvendig. Fulle septiktanker kan ofte føre til store konsekvenser – raske og tilgjengelige løsninger er derfor viktig.

Tankvask

 

Felles for alle tanker, uavhengig av hvor de befinner seg og hva de inneholder, er at de må rengjøres og kontrolleres. Trygg og effektiv rengjøring av tanker forutsetter høy kompetanse hos personell og arbeidsleder, uansett om tanken står står på fartøy, rigger eller landanlegg.

Det er Franzefoss Gjenvinning som utfører septiktømming for Hareid, Ulstein, Sande og Herøy.  Les mer her.

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg innen kort tid

Akutt behov for hjelp?

Ved akutt behov for hjelp, kan du ringe til døgnåpen vakttelefon.

Oslo og omegn

32821460

Vestfold og Telemark

32821460

Stavanger

51814100

Bergen

95296200

Hareid

32821460