Avfallshåndtering <br> for lager og logistikk

Avfallshåndtering
for lager og logistikk

En god avfallsløsning skal være miljøvennlig, bidra til enkel og smart kildesortering for alle ansatte og samtidig være kostnadsbesparende.

Bærekraftig avfallshåndtering er kostnads- og miljøbesparende

En grønn miljøprofil forventes av både kunder og myndigheter. Avfallshåndtering og kildesortering bør derfor stå høyt på agendaen for å oppnå høy sorteringsgrad.

En avfallsløsning for din bransje skal tilfredsstille mange mennesker, med ulik kunnskap om kildesortering. Tilgjengelighet og tydelig merking er avgjørende for et godt resultat. Da gjelder det å skreddersy avfallshåndteringen i avfallsrommet - og ikke minst - ellers i bygget der folk oppholder seg. På et lager er det ofte store mengder papp, plast og trevirke som krver gode avfallsløsninger. Samtidig må logistikken rundt tømming og henting gå av seg selv, slik at ansatte kan bruke tid på den daglige driften. 

Med riktig samarbeidspartner med på laget kan du unngå økonomiske overraskelser og være trygg på at myndighetenes strenge krav til kildesortering og gjenvinning av avfallet blir ivaretatt. God kildesortering kan bidra til at bedriften din når sine miljømål, og mest mulig avfall går til gjenvinning.

Effektive og miljøvennlige avfallstjenester

Avfallshåndtering må ikke være komplisert. Løsningen må fungere godt for mange brukere i en hektisk hverdag.
I Franzefoss har vi lang erfaring og høy kompetanse på avfallshåndtering innen lager og logistikk. Hos oss får du rådgivning og veiledning som forenkler hverdagen din. Du skal oppleve oss som en trygg samarbeidspartner for håndtering av avfall for å nå bransjens miljøambisjoner.

Hva skjer med avfallet fra min bedrift?

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet. Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg (lenke til om oss). Materialer som plast, papp og treverk, gjenvinnes og benyttes som ressurser i fremtidige produksjoner.

Icon

Utstyr for avfallshåndtering

Vi har et bredt spekter av avfallsbeholdere, komprimerende utstyr og containere tilpasset ditt behov.

Icon

Farlig avfall

Vi hjelper deg med e-deklarering av farlig avfall. Ved å delegere ansvaret til oss er du trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

Icon

Suge- og spyletjenester

Tømming og vedlikehold av fettutskiller, rør og kummer. Vi har 24/7 vakt på alle våre tjenester og kan være raskt på plass hos deg.

Videobefaring

Ønsker du rådgivning og gjennomgang av avfallsløsningen på arbeidsplassen din?

Bestill nå Next
kundesenter2

Hva kan inngå i en avfallsløsning for lager og logistikk?

Med lang erfaring og fornøyde kunder i lager- og logistikkbransjen, og som totalleverandør av avfallstjenester kan vi tilby deg:

Avfallsanalyse etter behov - på den måten kan du unngå dyre avvikskostnader

Avfallsdeklarering – du kan gi oss fullmakt, vi fikser det for deg

Avfallsrådgivning

Avfallsbeholdere, komprimerende utstyr og containere

Dyktige og serviceinnstilte sjåfører

En faktura og et kontaktpunkt

Gode sorteringsguider og merking

Oppfølging og optimalisering – avfallsmengder og typer kan forandre seg

Punktlige med leveringsgaranti - vi kommer når vi lover

Rapporter og avfallsanalyse etter behov

Riktig håndtering av farlig avfall

Suge- og spyletjenester for bla. fettutskiller og sandfang

Vi tilpasser henting av containere og beholdere etter ditt behov – gunstig for deg og gunstig for miljøet

Last ned komplett sorteringsguide

Økt sorteringsgraden i din bedrift. Last ned sorteringsguide.

Last ned Next

Se alle våre tjenester

Våre avfallstjenester strekker seg fra den minste avfallsbeholderen til rådgivning om farlig avfall.

Les mer Next

Kontakt oss

Med en samarbeidsavtale får du mer forutsigbarhet og bedre priser på avfallshåndtering.
Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss,
så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Relaterte artikler