Avfallshåndtering <br> for hotell og restaurant

Avfallshåndtering
for hotell og restaurant

En god avfallsløsning skal være miljøvennlig, bidra til enkel og smart kildesortering for alle leietakere og samtidig være kostnadsbesparende for deg som drifter eller eier hotell, restaurant og kantine.

Bærekraftig avfallshåndtering er kostnads- og miljøbesparende

Jobber du innen hotell, handel, restaurant eller catering vet du at en grønn miljøprofil forventes av både kunder og myndigheter. Avfallshåndtering og kildesortering bør derfor stå høyt på agendaen for å oppnå høy sorteringsgrad.

En avfallsløsning for din bransje skal tilfredsstille mange mennesker, med ulik kunnskap om kildesortering. Tilgjengelighet og tydelig merking er avgjørende for et godt resultat. Da gjelder det å skreddersy avfallshåndteringen i avfallsrommet - og ikke minst - ellers i bygget der folk oppholder seg. Samtidig må logistikken rundt tømming og henting gå av seg selv, slik at ansatte kan bruke tid på den daglige driften.

Med riktig samarbeidspartner med på laget kan du unngå økonomiske overraskelser og være trygg på at myndighetenes strenge krav til kildesortering og gjenvinning av avfallet blir ivaretatt. God kildesortering kan bidra til at bedriften din når sine miljømål, og mest mulig avfall går til gjenvinning.

Effektive og miljøvennlig avfallstjenester og gjenvinningstjenester

Avfallshåndtering må ikke være komplisert. Løsningen må fungere godt for mange brukere i en hektisk hverdag.
I Franzefoss har vi lang erfaring og høy kompetanse på avfallshåndtering innen HORECA. Hos oss får du rådgivning og veiledning som forenkler hverdagen din. Du skal oppleve oss som en trygg samarbeidspartner for håndtering av avfall for å nå bransjens miljøambisjoner.

Hva skjer med avfallet fra min bedrift?

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet. Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg (lenke til om oss). Materialer som plast, metaller og matavfall, gjenvinnes og benyttes som ressurser i fremtidige produksjoner.

Icon

Suge- og spyletjenester

Tømming og vedlikehold av fettutskiller, rør og kummer. Vi har 24/7 vakt på alle våre tjenester og kan være raskt på plass hos deg.

Icon

Avfallsdeklareing

Vi hjelper deg med e-deklarering av farlig avfall. Ved å delegere ansvaret til oss er du trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

Icon

Utstyr for avfallshåndtering

Vi har et bredt spekter av avfallsbeholdere, komprimerende utstyr og containere tilpasset ditt behov.

Videobefaring

Ønsker du rådgivning og gjennomgang av avfallsløsningen på arbeidsplassen din?

Bestill nå Next
kundesenter2

Hva kan inngå i en avfallsløsning for HORECA?

Med lang erfaring og fornøyde kunder i hotell, restaurant og catering, og som totalleverandør av avfallstjenester kan vi tilby deg:

Avfallsanalyse etter behov - på den måten kan du unngå dyre avvikskostnader

Avfallsdeklarering – du kan gi oss fullmakt, og vi fikser det for deg

Avfallsbeholdere, komprimerende utstyr og containere

Avfallsrådgivning

Dyktige og serviceinnstilte sjåfører

En faktura og ett kontaktpunkt

Gode sorteringsguider og merking

Oppfølging og optimalisering – avfallsmengder og typer kan forandre seg

Punktlige med leveringsgaranti - vi kommer når vi lover

Rapporter og avfallsanalyse etter behov

Riktig håndtering av farlig avfall

Sugebiltjeneste for blant annet tømming av fettutskiller og sandfang

Vi tilpasser henting av containere og beholdere etter ditt behov – gunstig for deg og gunstig for miljøet

Se alle våre tjenester

Våre avfallstjenester strekker seg fra den minste avfallsbeholderen til rådgivning om farlig avfall.

Les mer Next

Last ned komplett sorteringsguide

Økt sorteringsgraden i din bedrift. Vi har sorteringsguide for hotell og restaurant.

Last ned Next

Kontakt oss

Med en samarbeidsavtale får du mer forutsigbarhet og bedre priser på avfallshåndtering.
Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss,
så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!