Vindusglass

Vindusglass, laminert glass, isolerglass produsert før 1965 (Thermopane) og planglass.

Her finner du informasjon om avfallstypen vindusglass.

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

NB! Eldre isolerglassruter kan inneholde farlig avfall. Dette gjelder:

1) PCB - Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1965 til og med 1975, samt importerte ruter til og med 1979, kan inneholde PCB-holdig forseglingslim. Derfor samles disse rutene inn separat som farlig avfall. Les mer her.

2) Klorparafiner: Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1976 til og med 1990, samt importerte ruter fra og med 1980 til og med 1990 kan inneholde klorparafiner i forseglingslim og skal samles inn separat som farlig avfall. Les mer her.

3) Ftalater: I isolerglassvinduer/-ruter produsert etter 1990 kan det være ftalater i fugelimet. Slike isolerglassvinduer/-ruter anses ikke som farlig avfall så lenge de er hele.

Miljødirektoratet sier at deler av, eller komponenter fra vinduer og isolerglass med rester av fugelim skal leveres som farlig avfall. Begrunnelsen for dette er at konsentrasjonen av ftalater er høyere om ftalatmengden kun fordeles på deler av isolerglassvinduet/-ruten.

For å kunne si helt sikkert at fugelimet ikke er farlig avfall må det utføres en kjemisk analyse. Slike analyser er tids- og kostnadskrevende, slik at det som oftest vil være enklere å levere dette avfallet som farlig avfall enn å analysere det, for å eventuelt kunne levere det som ordinært avfall. Les mer her.

PRODUKSJONSÅRET FINNER DU PÅ AVSTANDSLISTEN. 
Om avstandslisten har blekkskrift og/eller dobbelt stiplet linje, er isolerglassruten produsert etter 1980.

Isolerglassrute - avstandslist

 

Kan inneholde

Vindusglass
Laminert glass
Isolerglass
Planglass

Skal ikke inneholde

Emballasjeglass
Bilruter

Innsamling

Glass stables i glasstativer og transporteres med skapbil. Glassene skal ikke knuses.

Gjenvinning

Glasset materialgjenvinnes til isolasjon (kan også deponeres), karmene blir energigjenvunnet.

Behandling

På mottaket blir glasset fjernet fra karmene og knust til pulver før det blir levert som råstoff til isolasjonsprodusent. Karmene sendes til energigjenvinning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web