Ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging er et krav dersom et yrkesbygg eller boligblokk skal rives eller rehabiliteres, er over 100 kvadratmeter eller hvor prosjektet genererer mer enn 10 tonn bygg- og rivningsavfall. 

Ombrukskartlegging er et nytt krav før riving og rehabilitering

I samarbeid med ombruksspesialisten Resirqel tilbyr vi nå ombrukskartlegging. Det gir kundene våre tilgang på Norges fremste ombruksspesialister. Deres erfaring og innsikt sørger for en effektiv ombrukskartlegging etter dine behov og krav, og de kan veilede deg gjennom hele ombruksprosessen fra kartlegging til realisering.   

 

Hvorfor velge oss?

Erfaring: Resirqel har vært med å utvikle dagens metoder for ombrukskartlegging, og har vært en sentral aktør i ombruksfeltet i mange år. Erfarne ombrukskartleggere sikrer leveranse av en effektiv kartlegging og kan rådgi om tydelig definerte og realiserbare mål for ombruk i ditt prosjekt.

Kvalitet: En ombrukskartlegging gjennomført av Resirqel svarer ut lovkrav og tilpasses dine ambisjoner.

Enkelt: Som kunde får du ett samlet kontaktpunkt for ombruk og gjenvinningstjenester

Ombrukskartlegging er et tiltak for å redusere avfallsmengden, spare naturressurser og redusere klimagassutslippene fra byggenæringen. 

En ombrukskartlegging er en systematisk gjennomgang av bygningskomponenter i en bygning eller et område for å vurdere mulighetene for ombruk. På fysisk befaring i bygget vil erfarne ombrukskartleggere analysere og utarbeide en rapport som oppsummerer ombrukspotensialet i bygget, samt en katalog over ombruksbare komponenter i digitalt og fysisk format.

Å ombruke bygningsdeler vil si å demontere og bruke brukte bygningskomponenter på nytt. De kan enten ha samme funksjon videre som de hadde ved første gangs bruk, eller de kan brukes i andre funksjoner. F.eks. kan et vindu som tidligere stod i en fasade, brukes videre i en innvendig vegg. Hovedprinsippet ved ombruk er å benytte brukte bygningskomponenter på nytt, uten grunnleggende endringer.