trevirke-Behandlet

Trevirke

Byggematerialer, emballasje, paller, rivingsvirke, kapp, etc.

trevirke-Behandlet
Behandlet trevirke

Blandet trevirke fra rivingsaktiviteter, byggeplasser, etc. som er overflatebehandlet med maling, lim, lakk, kjemikalier eller lignende, under grenseverdi for farlig avfall.

trevirke-Behandlet
Rent trevirke

Rent, ubehandlet treverk. Spiker, beslag, o.l. kan følge med treverket.

trevirke_Impregnert
Impregnert trevirke

Trevirke impregnert med kreosot, kobber (Cu) og/eller kobber/krom/arsen (CCA).