Trevirke

Trevirke

Byggematerialer, emballasje, paller, rivingsvirke, kapp, etc.

Trevirke
Behandlet trevirke

Blandet trevirke fra rivingsaktiviteter, byggeplasser, etc. som er overflatebehandlet med maling, lim, lakk, kjemikalier eller lignende, under grenseverdi for farlig avfall.

Trevirke
Rent trevirke

Rent, ubehandlet treverk. Spiker, beslag, o.l. kan følge med treverket.

Imregnert-trevirke
Impregnert trevirke

Trevirke impregnert med kreosot, kobber (Cu) og/eller kobber/krom/arsen (CCA).