Samfunnets beste valg

Samfunnets beste valg

Som en av landets ledende leverandører av løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus ønsker vi gjennom vår virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling, til det beste for våre kunder, ansatte, omgivelsene og samfunnet.

Om Franzefoss

Franzefoss er et familieeid selskap, etablert i 1919. Vi leverer pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk og Franzefoss Gjenvinning AS. Franzefoss Utvikling AS videreutvikler og forvalter konsernets eiendommer, og Franzefossbyen AS jobber for å utvikle industriområdet på Franzefoss til boliger og næringsformål. 

Konsernet sysselsetter ca. 550 ansatte fordelt på 32 anlegg i Norge. Alle våre anlegg er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015.

Ønsker du komme i kontakt med oss? Fyll ut kontaktskjemaet vårt.

Vår historie
Arrow right

En 100 år lang industrihistorie og tradisjon for å ta vare på fremtiden.

Vår visjon: Samfunnets beste valg
Arrow right

Som en av landets ledende leverandører av løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus ønsker vi gjennom vår virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling, til det beste for våre kunder, ansatte, omgivelsene og samfunnet.

Våre verdier
Arrow right

Verdier som bygger kultur, representerer adferd som vi verdsetter hos våre kollegaer. Slik blir verdiene et kompass som hjelper oss å navigere og ta valg i hverdagen slik at vi når målene vi har satt oss. Verdiene definerer hvem vi skal være – og hvordan vi skal være: Overfor hverandre, kunder og andre vi samhandler med.

Miljø, samfunnsansvar og bærekraft
Arrow right

Franzefoss har som visjon å være samfunnets beste valg. Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet.

Helse, Miljø og Sikkerhet
Arrow right

For Franzefoss er sikkerhet på arbeidsplassen det viktigste av alt. Innen HMS arbeider vi i overensstemmelse med Internkontrollforskriften.

Sertifiseringer av våre anlegg
Arrow right

Alle Franzefoss' avdelinger/anlegg er blant annet sertifisert i henhold til NS-ISO 14001.

Franzefoss Gjenvinning
Arrow right

Franzefoss Gjenvinning håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg, anlegg og offshore. Vi tar oss av hele prosessen fra innsamling og sortering til gjenvinning, bearbeiding, resirkulering og deponering av produkter, restprodukter og avfall. Vårt mål er å omforme mest mulig av avfallet til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig og god måte.

Franzefoss Pukk
Arrow right

Franzefoss Pukk er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser. Vi leverer pukk og grus til blant annet betong- og asfaltproduksjon, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruk. Det at vi bygger vår virksomhet på ikke-fornybare ressurser stiller oss ovenfor særlige utfordringer og ansvar.