Franzefoss hjelper deg med avfallsdeklarering

Franzefoss hjelper deg med avfallsdeklarering

Ved å delegere ansvaret til oss er du trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

Gi Franzefoss fullmakt til å bistå med avfallsdeklarering

Virksomheter som produserer mer en 1 kg farlig avfall, er pliktig å levere dette til godkjent avfallsmottak minimum en gang i året. I tillegg er virksomheten ansvarlig for å deklarere farlig avfall. Riktig håndtering av farlig avfall kan være komplisert siden det omfattes av mye lovverk. Som avfallsprodusent kan du gi fullmakt til oss slik at vi kan deklarere på vegne av deg. På den måten kan du være helt trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler. Fullmakt fritar ikke avfallsprodusenten fra leverings- og deklareringsplikten. 

Slik gir du Franzefoss fullmakt til å bistå med avfallsdeklarering

Daglig leder eller administrerende direktør må logge seg inn i Altinn og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til den personen i virksomheten som skal være administrator.
  • Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:
  • Opprette bedriftsprofil
  • Opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)
  • Gi fullmakt til Franzefoss slik at vi kan bistå med avfallsdeklarering
  • Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere

Når vi er ute hos kunder, kommer det en del spørsmål om den elektroniske avfallsdeklareringen. Derfor har vi laget video som kan hjelpe deg. 

Veileder avfallsdeklarering


 

 

Kontakt oss

Fortell oss hva vi kan hjelpe deg med.