Dekk

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg.

Her finner du informasjon om avfallstypen dekk. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering.

 

Last ned og skriv ut:

Plakat dekk

 

 

 

Kan inneholde

Bildekk
Traktordekk
Lastebildekk
Anleggsmaskindekk

Skal ikke inneholde

Transportbånd
Gummibelter fra maskiner

Skytematter
Gummigranulat
Blandet gummiavfall
Andre avfallstyper

Innsamling

Dekk hentes vanligvis i lift- eller krokcontainer.

Gjenvinning

Noen dekk blir regummiert og brukt om igjen som dekk. Å bruke dekk som skytematter er en vanlig form for gjenbruk. Dekk blir også i stort omfang kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål (støyvoller). Granulerte dekk kan også blandes i ny asfalt. Dekkene kan også erstatte fossile energibærere i industrien og brukes som brensel i sementovner, som erstatning for kull.

Behandling

Hele dekk leveres til sentralmottak for sortering, kverning, mellomlagring og videre transport.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web