Fond og stipend


Søknadsfristen for fond og stipend gikk ut 1.september.

Franzefoss' visjon om å være samfunnets beste valg ligger til grunn for vår sponsorstrategi. Franzefoss skal være en trygg og god nabo som gir et positivt bidrag til samfunnet gjennom å støtte skole og utdanning, idrett og kultur.

 

Franzefoss-stipendet

Franzefoss-stipendet er spesielt innrettet mot unge talenter og utøvere som utmerker seg på områder som vanligvis får liten oppmerksomhet, og som fortjener ekstra støtte og motivasjon.

Unge idrettsutøvere, musikere og talenter innen kultur, teknologi og vitenskap kan søke Franzefoss-stipendet. 

Stipendsummen er kr 10.000 og vi deler ut inntil 20 stipender i løpet av året.

Vinnerne offentliggjøres på vår hjemmeside og sosiale mediekanaler, og må regne med en viss medieoppmerksomhet.

Statutter

Franzefoss-stipendet tildeles en utøver, musiker eller talent som ikke gir seg så lett og som har gjort seg fortjent til det gjennom innsats og ståpåvilje.

Den som får Franzefoss-stipendet må selv motivere for tildelingen gjennom søknaden som kan innleveres på vårt elektroniske søknadsskjema. Begrunnelse og faktagrunnlag gir bakgrunn for vurdering og tildeling.

 

Franzefoss-fondet

Franzefoss-fondet tildeler sponsormidler til klubber, lag eller organisasjoner som utgjør en forskjell. Målet er å inspirere til god innsats og målbevisst satsning, og å bidra til et bedre lokalsamfunn.

Som en ledende aktør innen gjenvinningstjenester og leverandør av pukk og grus i Norge, ønsker vi å være med på å utgjøre en forskjell der vi er tilstede. Lokale idrettslag, ildsjeler, ideelle organisasjoner, kulturaktiviteter og prosjekter kan søke om midler fra fondet. 

Fondet har en årlig ramme på kr 400.000 og deles ut en gang per halvår. Det er satt en beløpsgrense på kr 20.000 per søknad.

Vinnerne offentliggjøres på vår hjemmeside og sosiale mediekanaler.

Statutter

Franzefossfondet tildeles en klubb, en organisasjon, et prosjekt eller et lag som gjør en forskjell og har gjort seg fortjent til det gjennom god innsats og målbevisst satsning.

Den som får Franzefossfondet må selv motivere for tildelingen gjennom søknaden som kan innleveres på vårt elektroniske søknadsskjema. Begrunnelse og faktagrunnlag gir bakgrunn for vurdering og tildeling.