Kundeservice - hjelp til selvhjelp

Kundeservice - hjelp til selvhjelp

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål og annen nyttig informasjon. Dersom du ikke finner svaret på det du lurer på, er våre dyktige kunderådgivere klare til å hjelpe deg.

 

Kontakt oss (skjema)

Telefon: 96940990

 


 

Ofte stilte spørsmål og svar

De nye endringene i avfallsforskriften krever at alle virksomheter (uansett størrelse eller bransje, offentlig eller privat) må kildesortere matavfall, plastavfall og hageavfall fra 01.01.2023.

Trenger du hjelp? Kontakt oss i dag.

Prisene på papp- og papiravfall har falt kraftig

Mens vi i pandemien så prisindeksen på papp og papir økte kraftig, har trenden snudd siden sommeren 2022.

Betydelig nedgang i etterspørselen etter pappemballasje og høye energipriser har ført til et massivt overskudd av returpapp i det globale markedet.

Det kan resultere i at enkelte kunder nå opplever å måtte betale for å levere pappavfall de før fikk betalt for. Kunder som produserer mengder med pappavfall, er kjent med at prisen på pappavfall varierer, men det er allikevel et uvanlig kraftig fall vi nå har sett.

All papp og papir som leveres inn til Franzefoss Gjenvinning blir materialgjenvunnet i Norge og Europa, og prisene reguleres av det globale markedet og papp/papir indeksen Euwid og PIX.

I vår nettbutikk kan du bestille våre mest populære containere til fast pris. Prisen vil variere ut ifra postkoden din – sjekk prisen her. I fastprisen inkluderes:

 • Leie av container i 4 dager
 • Transport
 • Tømming og avfallssortering
 • Merverdiavgift

Eventuell bompassering kommer i tillegg.

Når det gjelder andre containere vil prisene variere ut ifra hva du skal kaste, og mengden. Den letteste måten å finne ut prisen på er å kontakte oss, så finner vi den beste prisen til deg.

Utover at mengden med avfall ikke må overskride containerens maksimale totalvekt, og at det ikke må fylles avfall som når over kanten på containeren, er det ingen begrensninger for hvor mye avfall du kan kaste i containeren. Våre sjåfører har ikke lov til å transportere overfylte containere, da det går ut over sikkerheten på veien.

Blandet avfall er avfall som ikke er egnet til gjenvinning, eller som må sorteres før gjenvinning. Når avfallet kommer til mottaksanlegget, blir det sortert ut fra hva som kan gå til materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponi.

Det er viktig å huske på at blandet avfall ikke er «alt mulig». Det er visse gjenstander vi ikke ønsker oss sammen med blandet avfall på grunn av miljø og sikkerhet. Kaster du noe feil i containeren vil det bli klassifisert som avvik, og dette kan føre til ekstra kostnad for deg som er kunde.

Les mer om blandet avfall/restavfall:

Avfallskategori - restavfall

Fagartikkel - sortering av restavfall

 

 • Ugjennomsiktige søppelsekker (fargede søppelsekker)
 • Isolasjon
 • Gips
 • Tunge masser, betong og tegl
 • Forurensede masser
 • Bildekk
 • Våtorganisk avfall (matrester og flytende avfall)
 • Elektriske artikler og ting som inneholder batterier (EE-avfall) – Se oversikt over EE-avfall her.
 • Farlig avfall – Se oversikt over farlig avfall her.

Har du store mengder med avfall som er listet opp over kan du kontakte oss, slik at vi sammen finner en løsning for deg.

Alt avfall som kommer inn til våre mottak blir kontrollert. Dersom vi finner noe av dette i containeren, kan det medføre et ekstra sorteringsgebyr for å dekke våre kostnader med ettersortering. Ta kontakt med oss dersom du skal kaste noe av dette.

 • Ugjennomsiktige søppelsekker
 • Isolasjon
 • Gips
 • Jord, stein, tegl, fyllmasse eller betong
 • Bildekk
 • Våtorganisk avfall (matrester og flytende avfall)
 • Elektriske artikler eller ting som inneholder batterier (EE-avfall) – Se oversikt over EE-avfall her.
 • Farlig avfall (se oversikt her)

Hvis du har farlig avfall eller annet avfall som ikke skal kastes i containeren, kan du kontakte oss for å få hjelp. Franzefoss har løsninger for de aller fleste typer avfall, og kan finne en god løsning for deg.

 • Høyde: 1,8 meter
 • Bredde: 2 meter
 • Lengde: 3,52 meter

Trenger du større container, eller container med praktisk bakluke? Her ser du oversikt over alle containerne våre.

Bestiller du to dager før du vil ha containeren levert, er det stor sannsynlighet for at du får containeren til ønsket dato. Husk på at vi ikke leverer eller henter containere lørdag, søndag og helligdager.

Trenger du raskere levering, ta kontakt med oss så gjør vi hva vi kan for å hjelpe deg.

Les forøvrig pkt. 9 i våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Containeren kjøres ut med en lift- eller krokbil. Liftbilen trenger 10 meter for å sette fra seg containeren, mens krokbilen trenger ca. 18 meter. Bredde på eventuelle porter/passasjer må være minst 3 meter, og takhøyde minst 4 meter.

Dersom du skal plassere containeren på offentlig grunn kan kommunen kreve gateleie, og det kan føre til ekstra kostnader for deg som er kunde. Informer oss om dette når du bestiller, så vil ditt lokale Franzefoss-anlegg bistå i prosessen. Dette gjelder hovedsakelig store byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, og Kristiansand.

Brann på avfallsanlegg skjer alt for ofte, og et tiltak for å endre den trenden er å forby fargede søppelsekker.

Gjennomsiktige sekker gjør det enklere for sjåfører og mottakskontrollører å oppdage avfall som kan føre til brann. Husk, et lite batteri i en radiostyrt bil kan forårsake stor brann der liv står i fare.

Plastfolie (LDPE) emballasje er myk plast som brukes til blant annet plastposer, sekker, bobleplast, krympeplast og strekkfolie. 

Her kan du lese mer om plastfolie:

Avfallstype - plast - plastfolie klar

Avfallstype - plast - plastfolie farget

Fagartikkel - hvordan skal du håndtere plastfolie?

Hardplast er svært anvendelig og brukes ofte til emballasje, for eksempel stroppebånd. Hardplast er som regel laget av fire typer plast: HDPE, PP, PS eller PET.

Her kan du lese mer om hardplast:

Avfallstype - plast - hardplast emballasje

 

Trevirke impregnert med kreosot (avfallsstoffnr. 7154) eller kobber/krom/arsen (CCA, avfallsstoffnr. 7098) er farlig avfall og skal samles inn separat som en egen avfallstype.

Nytt impregnert trevirke er ikke farlig avfall, men dette må i så fall dokumenteres. 

Her kan du lese mer om hvordan du håndterer impregnert trevirke.

 

Som avfallsprodusent er du kjent med at farlig avfall må håndteres forskriftsmessig, noe som innebærer at det må deklareres. Men du har kanskje ikke helt oversikt over hvordan du går frem for å deklarere avfallet?

Her er noen fagartikler om emnet:

Hvem har ansvaret for deklarering?

Slik kommer du i gang med deklarering

Alt du bør vite om farlig avfall

Hvordan vet jeg om det er farlig avfall?

Du kan velge mellom faste hentedager (rute) eller henting på forespørsel. Velger du faste hentedager kan planlegge kjøreruten og optimalisere transporten slik at det blir billigere for deg.

Dersom du har fått en feil på fakturaen, eller det er noe du ikke forstår, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet nederst på siden. Du kan også sende en e-post til gjenvinning@franzefoss.no eller ringe oss på tlf. 96940990.

I Franzefoss ønsker vi å gjøre vårt beste for å bidra til en bærekraftig verden. Vi har derfor utarbeidet en strategi som sikrer at vi gjør vårt ytterste for å ta vår del av ansvaret for å oppfylle FNs bærekraftmål. Med den nye strategien skal vi sikre at bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i alt vi gjør.

Les mer om miljø og bærekraft i Franzefoss:

Miljø, samfunnsansvar og bærekraft

Bærekraftrapport 2021 (pdf)

Sirkulærøkonomi - dette gjør Franzefoss

 


 

Guider og håndbøker

Kildesortering

Her finner du alt du behøver å vite om hvorfor og hvordan du skal kildesortere avfallet ditt.

Avfallshåndtering

Her finner du alt du behøver å vite om sortering, håndtering og gjenvinning av avfall.

Farlig avfall

Her finner du viktig informasjon som du må kjenne til dersom du har farlig avfall.

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss,
så vil vi hjelpe deg så fort som mulig!