Hvem har ansvaret for deklarering av farlig avfall?

Del dette innlegget
Hvem har ansvaret for deklarering av farlig avfall?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Som avfallsprodusent er du kjent med at farlig avfall må håndteres forskriftsmessig, noe som innebærer at det må deklareres. Men du har kanskje ikke helt oversikt over hvordan du går frem for å deklarere avfallet?

Riktig håndtering av farlig avfall kan være litt komplisert å holde styr på, siden det omfattes av mye lovverk. I denne artikkelen tar vi en enkel gjennomgang av hvordan du deklarerer farlig avfall.

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Eksempler på dette kan være impregnert trevirke, isolerglassruter, isolasjon, maling, lim og asbest, men også rengjøringsmidler, lysstoffrør, sparepærer og batterier. Felles for alle disse er at de inneholder stoffer som er lite nedbrytbare og kan hope seg opp i levende organismer, og at de er giftige – både akutt og på lang sikt.

Farlig avfall må lagres, håndteres og behandles på en forsvarlig måte for ikke å føre til alvorlig forurensing eller skade på mennesker, dyr og miljøet. Det er du som avfallsprodusent som har ansvaret for dette. Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall i året, er forpliktet til å levere dette årlig til godkjente mottak (avfallsforskriftens §11-8).

 

Hvorfor må jeg deklarere farlig avfall?

For at mottaket skal ta imot det farlige avfallet ditt, må det deklareres. Det gjør du på avfallsdeklarering.no. Der fyller du ut et deklareringsskjema med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper.

Trenger du hjelp med avfallsdeklarering? Nederst på siden kan du laste ned video som hjelper deg i gang. 

Grunnen til at du må deklarere avfallet, er at du må gi nødvendige opplysninger om det, slik at alle som skal håndtere og transportere avfallet, kan gjøre det på en sikker måte. Skjemaet fungerer også som en dokumentasjon for deg som avfallsprodusent på at du har oppfylt leveringsplikten.

 

Les også: Oversikt over farlig avfall

 

Hvordan kommer jeg i gang med å deklarere farlig avfall?

For at bedriften skal kunne deklarere farlig avfall, må daglig leder logge seg på i Altinn og delegere rollen "energi, miljø og klima" til den i virksomheten som skal være administrator i Avfallsdeklarering.no. Administrator må opprette bedriftsprofil og sluttbrukere i Avfallsdeklarering for å kunne ta i bruk tjenesten.

Avfallsdeklarering består av flere moduler. Administrasjonsmodulen inneholder opplysninger om bedriften, som for eksempel organisasjonsnummer og hvem i bedriften som skal bruke tjenesten. Dersom du er en del av en bedrift med flere forretningssteder eller driver innen flere bransjer, og dere har mer enn ett organisasjonsnummer, er det underenhetsnummeret du skal bruke i deklareringsskjemaet.

De i bedriften som er registrert som brukere av avfallsdeklareringen, kan deklarere farlig avfall i deklarasjonsmodulen. Der har du også oversikt over påbegynte, sendte og ferdige deklarasjoner. Du kan endre eller tilbakekalle en deklarasjon helt til mottaket har avsluttet kontrollen av deklarasjonen.

 

Hvordan fyller jeg ut deklareringsskjemaet?

Det skal brukes et deklareringsskjema for hver avfallstype og hver leveranse. Deklarasjonsskjemaet er delt inn i fire deler: ‘Beskrivelse av avfall’, ‘Transportklassifisering’, ‘Valg av avfallsmottak’ og ‘Oppsummering og innsending’.

Først må du velge at det er farlig avfall du skal deklarere, og fylle inn avfallsstoffnummer eller EAL-kode for det aktuelle avfallet. Hvis avfallet er klassifiseringspliktig, må du også fylle ut ADR-klassifisering. Alt farlig avfall som har et UN-nummer, er normalt klassifiseringspliktig.

Du må også registrere hvilken kommune avfallet kommer fra. Her er det viktig at du skriver kommunen avfallet oppstod i, selv om du skal levere det i en annen kommune. For fast avfall angir du mengden i kilo, og for flytende avfall angir du mengden i liter. Til slutt velger du hvem som skal transportere avfallet, og hvilket godkjent mottak du skal levere det til.

 

Høres dette vanskelig ut?

Som avfallsprodusent kan du også gi fullmakt til et avfallsmottak som kan deklarere på vegne av deg, men fullmakt fritar ikke avfallsprodusenten fra leverings- og deklareringsplikten.

Om du ønsker hjelp til å deklarere avfallet, vil din avfallsleverandør kunne bistå med dette. På den måten kan du være helt trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

Les også: Dette bør du vite om avfallshåndtering

 

Veileder avfallsdeklarering

 

Del dette innlegget