Slik kommer du i gang med elektronisk avfallsdeklarering

Del dette innlegget
Slik kommer du i gang med elektronisk avfallsdeklarering
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Når Franzefoss er ute og møter kunder, kommer det en del spørsmål om den elektroniske avfallsdeklareringen. I denne artikkelen forklarer vi kort hvorfor deklareringen skal fylles ut, og hvordan du går fram for å fylle den ut.

Nederst på siden kan du få tilgang på video-veilder for avfallsdeklarering!

Hvorfor må jeg fylle ut deklareringen?

Bedrifter som produserer farlig avfall har ansvar for å oppbevare og levere fra seg det farlige avfallet på forsvarlig vis.

Myndighetene pålegger derfor bedriftene å dokumentere hva slags farlig avfall de leverer fra seg, og hvor mye. Denne informasjonen skal oppgis i avfallsdeklareringen som følger med avfallet når det leveres til mottaket. På denne måten får myndighetene oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått, og hvem som har produsert, oppbevart og levert det. I tillegg er det viktig at de som skal transportere det farlige avfallet har all den informasjonen de trenger for å kunne håndtere det på en trygg måte.

Les også: Disse fraksjonene skal håndteres som farlig avfall

Hvordan kommer jeg i gang?

nettsiden avfallsdeklarering.no ligger all informasjonen du trenger for å komme i gang. Du starter på nettsiden, logger deg inn med bankID eller lignende, og deretter foregår prosessen i tre skritt: 

 1. Tildel rollen som administrator

  Daglig leder eller administrerende direktør tildeler Altinn-rollen “Energi, miljø og klima” til den personen i virksomheten som skal være administrator.

 2. Tildel sluttbruker-roller (sluttbruker er de som kan deklarere)

  Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no og oppretter bedriftsprofil og angir hvem som er sluttbrukere.

 3. Sluttbruker kan logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere.

Hvordan fyller jeg ut deklareringen? 

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle avfallsprodusenters og avfallsmottaks arbeid med å oppfylle pliktene i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16. Deklareringsprosessen er derfor gjort så tilgjengelig og enkel som mulig. 

Inne i deklarasjonsmodulen får du oversikt over alle bedriftens deklarasjoner, og du kan se statusen på disse. 

Du finner en egen knapp som heter “Ny deklarering”. Ved å trykke på den får du opp deklarasjonsskjemaet, som består av fire deler: 

 • Beskrivelse av avfall
 • Transportklassifisering
 • Valg av avfallsmottak
 • Oppsummering og innsending

Du velger selv hvor du vil begynne, og kan enten gå i gang med del 1, trykke “lagre og neste side” for å komme til del 2, eller du kan veksle fra en fane til en annen i tilfeldig rekkefølge ved å klikke på fanene øverst i skjemaet. Dataene du fyller inn vil lagres hver gang du beveger deg fremover eller bakover mellom skjemasidene. 

Er du usikker på hvordan du bruker nettsiden, har Miljødirektoratet laget en detaljert og grundig veileder som forklarer deg alt du lurer på.

Kan jeg overlate avfallsdeklareringen til avfallsmottaket?

Ja, det er mulig å sette bort deklareringen til et avfallsmottak. For å kunne gjøre dette, må bedriften gi samarbeidspartneren fullmakt til å overta prosessen med avfallsdeklarering. Dette gjør du under steg to i beskrivelsen over, hvor du kan gi fullmakt til eksempelvis Franzefoss for å deklarere. Avfallsmottaket kan også be avfallsprodusenten om fullmakt til å deklarere. 

Sitter du igjen med spørsmål rundt deklarering, bistår Franzefoss gjerne med veiledning og rådgivning.

 

Del dette innlegget
Veileder avfallsdeklarering

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!