Containerutleie for bedrifter

Vi har containere for alle formål.

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres – fra det oppstår til det gjenvinnes. Har du store avfallsmengder, kan det lønne seg å sortere avfallet i en eller flere fraksjoner.

Vi minner om at vi har innført forbud mot levering av svarte og fargede søppelsekker, og at dette gjelder ved alle våre anlegg. Brudd på dette medfører gebyr.

Se våre generelle salgs- og leveringsbetingelser her.

For priser på container kan du henvende deg til ditt lokale gjenvinningsanlegg.

Åpen liftcontainer bilde
Åpen liftcontainer

Volum: 5-15 m³

Åpen liftcontainer er en egnet container for bolighus.

Åpen liftcontainer m/ sidehengslede bakdører bilde
Åpen liftcontainer m/ bakdører

Volum: 20 m³

Åpen liftcontainer med bakdører er en praktisk container som passer dersom man trenger å bruke truck eller trille/bære avfallet direkte inn fra bakkenivå.

Avfallssekker bilde
Avfallssekk

Volum: 0.81-2.2 m³

Avfallssekken egner seg for alle typer byggavfall og passer for deg med plassmangel, mindre avfallsmengder eller behov for sortering av avfall.

Lukket kombicontainer bilde
Lukket kombicontainer

Volum: 5-10 m³

Lukket kombicontainer er en praktisk og låsbar container hvor man slipper avfall fra uvedkommende.

Lukket liftcontainer m/ sideluker og bakdører bilde
Lukket liftcontainer m/ sideluker og bakdører

Volum: 5-10 m³

Lukket liftcontainer med sideluker og bakdører er en praktisk og låsbar container hvor man slipper avfall fra uvedkommende.

Lukket-krokcontainer-med-sideluker-ny
Lukket krokcontainer m/ sideluker

Volum: 14.5 m³

Lukket krokcontainer med sideluker er en praktisk og låsbar container hvor man slipper avfall fra uvedkommende.

Sertifisert liftcontainer bilde
Sertifisert liftcontainer

Volum: 5-10 m³

Sertifisert liftcontainer er en åpen container som kan brukes til å fjerne jord, stein og bygningsavfall.

Åpen krokcontainer bilde
Åpen krokcontainer

Volum: 10-22 m³

Åpen krokcontainer er en container til større mengder avfall.

Forsterket krokcontainer m/ bakdører bilde
Forsterket krokcontainer m/ bakdører

Volum: 30-35 m³

Forsterket krokcontainer med bakdører er en container til større mengder avfall.

Avfallsbeholdere bilde
Avfallsbeholdere

Volum: 140-1000 liter

Vi har avfallsbeholdere i ulike størrelser til innsamling av restavfall, glass, metaller, papp, papir, etc.

Placeholder bilde
Komprimatorer og emballasjepresser

Volum: 14-20 m³

Med en komprimator eller emballasjepresse reduseres både avfallsvolum i gjenvinningsrommet og antall transporter.