trevirke_impregnert

Impregnert trevirke

Trevirke impregnert med kreosot, kobber (Cu) og/eller kobber/krom/arsen (CCA).

Kreosotimpregnert-trevirke-1060x350

Innsamling

Ved innsamling av impregnert trevirke brukes krok- og liftcontainere. Impregnert trevirke kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til å motta denne typen farlig avfall.

Gjenvinning

Trevirket energigjenvinnes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Sorteres og bearbeides. Bearbeidingen omfatter sortering, kverning og sikting. Tunge metaller tas ut og destrueres. Spiker og lignende sorteres ut med magneter. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
  • Jernbanesviller
  • Lysstolper
  • Gjerder og gjerdestolper
  • Terrassebord og annet treverk som har vært benyttet utendørs
Skal ikke inneholde:
  • Rent treverk
  • Behandlet treverk
  • Annet avfall