Imregnert-trevirke Impregnert trevirke

Trevirke impregnert med kreosot, kobber (Cu) og/eller kobber/krom/arsen (CCA).

Kan inneholde:
Jernbanesviller
Lysstolper
Gjerder og gjerdestolper
Terrassebord og annet treverk som har vært benyttet utendørs
Skal ikke inneholde:
Rent treverk
Behandlet treverk
Annet avfall

Innsamling

Ved innsamling av impregnert trevirke brukes krok- og liftcontainere. Impregnert trevirke kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til å motta denne typen farlig avfall.

Gjenvinning

Trevirket energigjenvinnes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Sorteres og bearbeides. Bearbeidingen omfatter sortering, kverning og sikting. Tunge metaller tas ut og destrueres. Spiker og lignende sorteres ut med magneter. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide