Farlig-avfall

Farlig avfall

Farlig avfall kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Husk at virksomheter er pålagt av myndighetene å deklarere alt farlig- og radioaktivt avfall digitalt på avfallsdeklarering.no. Dette må utføres før avfallet kan leveres til et godkjent avfallsmottak. Vi er behjelpelig med deklarering.

Asbest
Asbest

Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver.

Farlig-avfall
Avfall med bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere kan finnes i blant annet elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), tekstiler fra institusjoner, transportmidler o.l., samt isolasjonsmaterialer.

Farlig-avfall
Avfall med ftalater

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC.

Farlig-avfall
Baderomspanel

Baderomspanel med pentaklorfenol.

Bilbatterier
Bilbatterier (blyakkumulatorer)

Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m. Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende.

Imregnert-trevirke
Impregnert trevirke

Trevirke impregnert med kreosot, kobber (Cu) og/eller kobber/krom/arsen (CCA).

Vindu-med-klorparafin
Isolerglassruter med klorparafiner

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1975 til og med 1989, samt importerte ruter frem til 1989 kan inneholde klorparafiner i forseglingslim og skal samles inn separat som farlig avfall.

Isolasjon-XPS
Isolasjon med KFK/HKFK

Isolasjonsskum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS).

Farlig-avfall
Kvikksølvholdig avfall

Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere. Kjemikalier eller løsninger som inneholder kvikksølv.

Lysstoffrør
Lysstoffrør

Lysstoffrør

Maling-lim-og-lakk
Maling, lim og lakk

Alle typer maling, lim og lakk som er klassifisert som farlig avfall.

Spillolje
Olje- og fettavfall

Flytende og fast oljeavfall som oljefase fra oljeutskillere, olje fra tankrensing og smørefett. Kasserte råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser eller fra rensing av emulsjoner og slam.

Farlig-avfall
PCB- og PCT-holdig avfall

PCB og PCT har vært brukt i transformatorer, kondensatorer, lysrørarmaturer, fugemasser, maling og isolerhylser for gjennomføring av høyspenning. Bruk av PCB er i dag forbudt.

Vindu-med-klorparafin
PCB-holdige isolerglassruter

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1965 til og med 1975, samt importerte ruter til og med 1979, kan inneholde PCB-holdig forseglingslim og skal samles inn separat som farlig avfall.

Batterier
Småbatterier usortert

Blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, f.eks. husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

Spraybokser
Spraybokser

Spraybokser med farlig innhold og/eller farlig drivgass, som Halon, KFK-gasser og alle andre typer gasser i trykkbeholdere, inkludert brannslokkingsapparater.