Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi har døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben etter avtale, enten som engangsavtale eller fastavtale.

Fortell oss hva vi kan hjelpe deg med, så vil vi komme med et uforpliktende tilbud innen kort tid.

 

 

Vedlikehold og tømming av overvannkum og sandfang

Tømming av septiktank

Høytrykksspyling, industrirengjøring og tankvask

Kontroll og drift av olje- og fettutskillere

Septiktømming

Transport av spillolje, fyringsolje og annet farlig avfall

Miljøsanering av oljetanker

Prosjekter - sanering av oljerigger, båter, o.l.