Avfallstyper

Avfall må sorteres og håndteres riktig for at mest mulig skal kunne gjenvinnes til nye produkter, råstoff eller energi. Økt resirkulering har stor betydning for verdiskapning, arbeidsplasser og miljø.


Vær oppmerksom på at behandlingen av forskjellige avfallstyper kan variere mellom anleggene. Ta kontakt med ditt lokale gjenvinningsanlegg for mer informasjon.