Avfallstyper

Avfall må sorteres og håndteres riktig for at mest mulig skal kunne gjenvinnes til nye produkter, råstoff eller energi. Økt resirkulering har stor betydning for verdiskapning, arbeidsplasser og miljø.

NB: Vær oppmerksom på at behandlingen av forskjellige avfallstyper kan variere mellom anleggene. Ta kontakt med ditt lokale gjenvinningsanlegg for mer informasjon.

avfall-til-forbrenning1
Avfall til forbrenning

Blandet brennbart avfall som ikke er egnet til sortering.

restavfall
Blandet avfall

Avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning.

dekkretur
Dekk

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg.

EEavfall
EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfatter alle produkter som går på strøm eller batteri.

isopor
EPS isopor

Kun emballasje. EPS isopor som benyttes i isolasjon skal ikke sorteres her.

Farlig-avfall
Farlig avfall

Avfall som kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

Farlig-avfall
Fritidsbåter

Kasserte båter og båtvrak med skroglengde opp til 15 meter (49 fot)

gips
Gips

Gipsplater med eller uten overflatematerialer, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen.

Glass
Glass

Glassemballasje, vindusglass, laminert glass, pryd- og bruksglass.

hageavfall
Hageavfall

Organisk materiale fra hager og parkanlegg.

Isolasjon_fra-nettet
Isolasjon

Steinull, mineralull og glava er eksempler på isolasjon.

tungmasser
Masser og uorganisk materiale

Betong, stein, grus, jord og uorganisk materiale

matavfall
Matavfall

Våtorganisk avfall fra storhusholdninger, næringsmiddelindustri, restauranter, kantiner, etc.

Metall
Metall

Alle typer metall, magnetisk og umagnetisk.

PappOGpapir
Papir, papp og kartong

Papir, papp og kartong.

plastemballasje
Plast

Folie, film, hardplast, PVC, kompositter, ekspandert og ekstrudert plast.

porselenOGkeramikk
Porselen og keramikk

Produkter fremstilt fra uorganisk materiale (leire og knust stein), ikke metalliske materialer. 

Sikkerhetsmakulering
Sikkerhetsmakulering

Makulering av sensitive og konfidensielle dokumenter, disketter, CD, DVD og lignende.

Smittefarlig
Smittefarlig avfall

Legemidler og medisiner, smittefarlig/ikke smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste.

trevirke-Behandlet
Trevirke

Byggematerialer, emballasje, paller, rivingsvirke, kapp, etc.