Impregnert trevirke

Trevirke impregnert med kreosot (avfallsstoffnr. 7154) eller kobber/krom/arsen (CCA, avfallsstoffnr. 7098) .

Her finner du informasjon om impregnert trevirke. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

Avfall med impregnert trevirke er farlig avfall og skal samles inn separat som egen avfallstype.

Avfallet må emballeres i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle mulige påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget.

Farlig avfall skal være deklarert før vi kan transportere avfallet. 

Les mer om deklarering av farlig avfall.

NB! Impregnert trevirke kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til å motta denne typen farlig avfall.

Last ned og skriv ut:

Plakat impregnert trevirke

Avfallsstoffnr. 7098 (CCA)/7154 (kreosot)

Kan inneholde

 Jernbanesviller
 Lysstolper
 Gjerder og gjerdestolper
 Terrassebord og annet treverk som har vært benyttet utendørs

NB. Ikke bland 7098 og 7154 i samme emballasje.

Skal ikke inneholde

 Rent treverk
 Behandlet treverk
 Annet avfall

Innsamling

Samles inn i krok- eller liftcontainere. Avfallet er ikke klassifiseringspliktig som ADR/farlig gods.

Gjenvinning

Trevirket energigjenvinnes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Sorteres og bearbeides. Bearbeidingen omfatter sortering, kverning og sikting. Tunge metaller tas ut og destrueres. Spiker og lignende sorteres ut med magneter.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med på å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web