Litiumbatterier oppladbare

Litium batterier som er oppladbare må sorteres som egen fraksjon og ikke blandes med andre typer batterier pga stor brann- og eksplosjonsfare.

Her finner du informasjon om avfallstypen litiumbatterier oppladbare. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

For mer informasjon, se:

  • Avfallsforskriften § 11 med vedlegg
  • NFFA-veilederen
  • www.byggemiljo.no

Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Last ned og skriv ut:

Plakat litiumbatterier oppladbare

Avfallsstoffnummer 7094

Kan inneholde

 Oppladbare litiumbatterier, feks fra elsykler, elverktøy etc

Skal ikke inneholde

Ikke oppladbare litiumbatterier
Andre batterier
Annet avfall

Innsamling

Samles inn i IBC, fat ellers småkolli som hentes med skapbil. Polene bør teipes/sikres før kassering. Er klassifiseringspliktig som ADR/farlig gods.

Gjenvinning

Litiumsbatteriene demonteres på godkjent anlegg der de skiller de ulike materialene der mesteparten materialgjenvinnes.

Behandling

På mottaksanlegget blir batteriene sortert og klargjort for transport til godkjent sluttbehandlingsanlegg. Batteriene blir knust og metaller etc. blir tatt ut i prosessen.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web