Småbatterier

Blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, for eksempel husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

Her finner du informasjon om avfallstypen småbatterier usortert. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

For mer informasjon, se:

  • Avfallsforskriften § 11 med vedlegg
  • NFFA-veilederen
  • www.byggemiljo.no

Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Last ned og skriv ut:

Plakat småbatterier

Avfallsstoffnummer 7093

Kan inneholde

 Knappceller
 NiCd-batterierog andre batterier som inneholder kadmium
 Kvikksølvholdige batterier
 NiMH-batterier

Skal ikke inneholde

Litiumbatterier
Annet avfall

Innsamling

Samles inn i IBC, fat ellers småkolli som hentes med skapbil. Er klassifiseringspliktig som ADR/farlig gods.

Gjenvinning

De miljøskadelige batteriene går tilbake til batteriprodusentene. Blyet i blybatteriene brukes i produksjon av nye batterier. Kadmium fra kadmiumholdige batterier går også i et lukket kretsløp og brukes blant annet i produksjon av nye batterier. Av de batteriene som ikke er miljøskadelige, gjenvinnes de stoffene som det er mulig å gjenvinne. Noen av stoffene i batterier kan brukes på nytt mange ganger, og ved å gjenvinne disse stoffene reduserer vi behovet for jomfruelige materialer.

Behandling

På mottaksanlegget blir batteriene sortert og klargjort for sluttbehandling. Deretter videresendes de til godkjente sluttbehandlingsanlegg for gjenvinning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web