Bilbatterier (blyakkumulatorer)

Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, trucker, m.m.

Her finner du informasjon om bilbatterier (blyakkumulatorer). 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

For mer informasjon, se:

  • Avfallsforskriften § 11 med vedlegg
  • NFFA-veilederen
  • www.byggemiljo.no

Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Last ned og skriv ut:

Plakat bilbatterier (blyakkumulatorer)

 

Avfallsstoffnummer 7092

Kan inneholde

Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m.
Andre miljøskadelige blybatterier

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Innsamling

Blybatterier kan lagres i tre høyder på en pall, men det må være isopor eller papp mellom lagene for å unngå kortslutning. Blir hentet med skapbil. Er stort sett klassifiseringspliktig som ADR/farlig gods.

Gjenvinning

Miljøskadelige blybatterier sendes tilbake til produsentene som bruker blyet i produksjon av nye batterier. Kadmium fra kadmiumholdige batterier går også i et lukket kretsløp og brukes i produksjon av nye batterier. Batterier som ikke er miljøskadelige inneholder også stoffer som kan gjenvinnes og brukes på nytt mange ganger. Ved å gjenvinne stoffene i batteriene, reduserer vi behovet for jomfruelige materialer.

Behandling

På mottaket for farlig avfall blir avfallet kontrollert og sortert før det sendes til godkjent material-/energigjenvinning eller deponi.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web