Isolerglassruter med klorparafiner

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1976 til og med 1989, samt importerte ruter til 1989, kan inneholde klorparafiner i forseglingslim og skal samles inn separat som farlig avfall.

Her finner du informasjon om avfallstypen isolerglassruter med klorparafiner. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

Isolerglassruter med klorparafiner er farlig avfall og skal deklareres i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 11.

Les mer om deklarering av farlig avfall.

Avfallet skal være emballert i henhold til lover og regler, dvs. at emballasjen skal være hel og kunne tåle potensielle påkjenninger under hele transporten, samt håndtering på mottaksanlegget.

NB! Glasset må ikke knuses.

Avfallet skal merkes med korrekt avfallsstoffnummer, type avfall, deklarasjonsnummer. Ulike typer avfall må ikke blandes i samme emballasje.

Last ned og skriv ut:

Plakat isolerglassruter med klorparafiner

Avfallsstoffnummer 7158

Kan inneholde

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1976 til og med 1989
Importerte ruter produsert i perioden 1980 til og med 1989

Skal ikke inneholde

 Andre typer isolerglassruter
 Andre typer vinduer
Norske isolerglassruter produsert etter 1975
Importerte isolerglassruter produsert etter 1980

 Annet avfall

Innsamling

Vinduer med klorparafin skal plasseres stående på pall eller i stativ som er tilpasset vinduer. Ulike typer vinduer må ikke blandes i samme emballasje. Avfallet er ikke klassifiseringspliktig som ADR/farlig gods.

Gjenvinning

Glass som ikke er befengt med klorparafin i forseglingslim sendes til materialgjenvinning. Trerammer med spor av klorholdig lim sendes til energigjenvinnes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Deretter sendes det til sluttbehandling.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web