Avfallssekk - enkelt, rimelig og miljøvennlig!

avfallssekk-4-1060x350

Avfallssekken passer for deg som har plassmangel, mindre avfallsmengder eller behov for å sortere avfall. Bare fyll sekken og bestill henting, så tar vi oss av resten!

Liten avfallssekk er egnet for de fleste typer byggavfall

Mål: 90x90x100 cm

Volum: 0,8 m3

Maks vekt: 1250 kg

Stor avfallssekk er egnet for de fleste typer byggavfall unntatt tunge masser

Mål: 220x95x100 cm

Volum: 1,9 m3

Maks vekt: 1000 kg

 

Bestill avfallssekk privat

Bestill avfallssekk bedrift

 

Plassering:

 • Sekken blir hentet med kranbil og må plasseres maks ti menter fra der kranbilen kan stå.

 • Kranbilen krever en bredde på minimum tre meter og lengde på ti meter. Pass på at det ikke er strømførende kabler, ledninger eller annet som er til hinder for kranen som skal løfte sekkene.
 • Pass på at du ikke fyller avfall over kanten på sekken, og at den ikke lastes over angitt totalvekt.
 • Sekkene løftes ikke over biler og lignende som kan utsettes materielle skader.

 • Ta hensyn til nabolag og forbipasserende. Ikke plasser sekkene til hinder eller sjenanse for andre.

 • Dersom sekkene blir stående over natten eller uten oppsyn, anbefales det at sekker med brennbart avfall plasseres mer enn fem meter fra husveggen på grunn av brannfare.

 • Gebyr belastes ved overfylling eller feil plassering som fører til bomtur.

 

Fylling:

Har du for lite avfall som kan sorteres og fylle en egen sekk, kan du kaste
alt i samme sekk og overlate sorteringen til Franzefoss.

Blandet avfall skal ikke inneholde:

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, etc.)
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Tunge masser (stein, grus, jord, betong, etc.)
 • Gips

Last ned sorteringsguide

 

Avvikskontroll:

Når vi kommer for å hente sekken, vil vi foreta en kontroll av innholdet for å sikre at det er i henhold til bestillingen.

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres – fra det oppstår til det gjenvinnes. For å unngå tilleggsgebyr er det derfor svært viktig at du ikke kaster noe av dette i sekken:

 • Farlig avfall: Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler, m.m. Se komplett oversikt her.
 • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall): Utstyr som kan tilkobles strømnettet eller inneholder batterier, se oversikt over EE-avfall her.
 • Våtorganisk avfall: Matavfall
 • Impregnert trevirke: Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler
 • Radioaktive stoffer: Stoffer merket med radioaktivt symbol
 • Eksplosiver: Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri
 • Asbest og asbestholdig materiale
 • Kuldemøbler: Kjøleskap og frysere
 • Tunge masser: Stein, jord, betong - kan leveres i egen liten sekk
 • Gips: Kan leveres i egen sekk
 • Dekk
 • Smittefarlig avfall: Sprøytespisser, kanyler, blodposer, laboratorieavfall, brukte bandasjer