Behandlet trevirke

Blandet trevirke fra rivingsaktiviteter, byggeplasser, etc., som er overflatebehandlet med maling, lim, lakk, kjemikalier eller lignende, under grenseverdi for farlig avfall.

Her finner du informasjon om avfallstypen behandlet trevirke.

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

 

Last ned og skriv ut:

Plakat behandlet trevirke

Kan inneholde

Rivingsvirke og kapp
Malt/beiset treverk
Sponplater
Kryssfinerplater
Limtre

Skal ikke inneholde

 Impregnert trevirke med CCA, Cu eller kreosot
 Greiner, kvister og trestammer
 Gips
 MDF-plater
 Siporex
 Asfalterte plater
 Vinduskarmer fra isolerglassruter
 Brannhemmende plater
 Huntonittplater
 Annet avfall

Innsamling

Samles inn i krok- eller liftcontainere, avfallssekk/big-bags eller kranbil.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning (sponplateproduksjon, møbler) eller biobrensel (energigjenvinning).

Behandling

Det foretas mottakskontroll der avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen. Treverket kvernes til flis. Spiker, beslag og lignende sorteres ut med magneter.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web