Blandet avfall

Blandet restavfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Her finner du informasjon om avfallstypen blandet restavfall. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering.

 

Last ned og skriv ut:

Plakat blandet avfall


 

 

Kan inneholde

Usortert ordinært avfall som ikke kan kastes i rene fraksjoner

Skal ikke inneholde

Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, etc.)
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
 Dekk

Gips
Beholdere for gass
Matavfall
Flytende avfall
Tunge masser (betong, takstein, etc.)
Ugjennomsiktige søppelsekker
Isolasjon (lokale variasjoner kan forekomme. Kontakt ditt lokale gjenvinningsanlegg)

 

Innsamling

Krok- eller liftcontainer, komprimator, beholdere eller gjennomsiktige sekker.

Gjenvinning

Materialgjenvinning, energigjenvinning, og deponi.

Behandling

Mottaket foretar en visuell kontroll for å klassifisere avfallet. Avfallet blir deretter sortert før det blir sendt videre til materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponi.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for ulike bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web