Betong med armeringsjern

Armert betong som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

Her finner du informasjon om avfallstypen betong med armeringsjern. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

Avfallsbesitter skal dokumentere at det ikke er farlig avfall i betongen. Eldre betong, murpuss og maling kan inneholde farlig avfall som PCB (før 1980) og tungmetaller (før 1970). Er den produsert på 1970- og 80-tallet kan den inneholde klorparafiner. Betong som defineres som farlig avfall kan avhentes etter identifisering og klassifisering.

Last ned og skriv ut:

Plakat betong med armeringsjern

Kan inneholde

Armert betong

Skal ikke inneholde

Stein
 Grus
 Jord
 Forurenset betong
Organisk materiale
 Annet avfall

 

Innsamling

Samles inn i krok- eller liftcontainer.

Gjenvinning

Knust betong blir enten gjenbrukt som fyllmasse eller deponert, avhengig av renhet. Armeringen materialgjenvinnes.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen hvor betongen klippes fri for armering og knuses.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web