Rene masser

Jord, stein, grus, betong og andre bygningsmaterialer som ikke overskrider normverdiene i forurensningsforskriften, kapittel 2, vedlegg 1.

Her finner du informasjon om avfallstypen rene masser.

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering.

Rene masser må leveres med egenerklæringsskjema for levering av gravemasser og betong.

Betong med maling, puss eller fugemasser, glasert tegl og tegl fra piper kan inneholde forurensninger.

Det må dokumenteres at slike masser har forurensninger med konsentrasjoner lavere enn normverdier for å defineres som rene. Rene masser som leveres inn uten analyse håndteres i hovedsak som lett forurensende masser. Mottaksanlegget tar analyse av massene.

Last ned og skriv ut:

Plakat rene masser

Kan inneholde

Ren stein
Ren grus
Ren jord
 Ren betong

Skal ikke inneholde

 Forurensede masser
Organisk materiale
Annet avfall som gips, plast og lignende

Innsamling

Krok- eller liftcontainer eller direkte opplasting i tippbil/vogntog for direkte utkjøring til deponi eller gjenbruk.

Gjenvinning

Brukes til overfyllingsmasse eller konstruksjonsmateriell til utfylling i bygg- og anleggsprosjekter.

Behandling

Fyllmassen sjekkes for forurensning og sendes til deponi om ikke annen lokal ordning kan brukes.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for flere bransjer.

Last ned Next
Sorteringsguider foto web