Avfallssekk

Dersom du har store avfallsmengder, kan det lønne seg å sortere disse i egen sekk. Sekken må ikke fylles over kanten med avfall og må plasseres maks 10 meter uten hindringer. Overfylt Franzefoss avfallssekk eller bomtur pga. hindringer vil bli belastet med tilleggsgebyr.

tungmasser
Betong med armeringsjern

Armert betong som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

tungmasser
Betong uten armeringsjern

Betong uten armeringsjern som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

gips
Gips

Gipsplater med eller uten overflatematerialer, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen.

trevirke-Behandlet
Rent trevirke

Rent, ubehandlet treverk. Spiker, beslag, o.l. kan følge med treverket.

tungmasser
Rene masser

Jord, stein, grus, betong og andre bygningsmaterialer som ikke overskrider normverdiene i forurensningsforskriften, kapittel 2, vedlegg 1.

hageavfall
Park- og hageavfall

Organisk materiale som løv, kvist, røtter, trestammer, gress, planter, torv, og lignende.

restavfall
Blandet næringsavfall

Blandet avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

trevirke-Behandlet
Behandlet trevirke

Blandet trevirke fra rivingsaktiviteter, byggeplasser, etc. som er overflatebehandlet med maling, lim, lakk, kjemikalier eller lignende, under grenseverdi for farlig avfall.

Avfallssekk til 150x300cm-1
Bestill avfallssekk

Avfallssekken egner seg for alle typer byggavfall og passer for deg med plassmangel, mindre avfallsmengder eller behov for sortering av avfall.