Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
languagenoen

Farlig avfall

Avfall som kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

arrow_back Tilbake til Avfallstyper