Energiplast

Blandede plastfraksjoner som ikke egner seg til materialgjenvinning.

 Energiplast utgår fra 01.01.2023 på grunn av nye krav til kildesortering.

Gå til Blandet plast

Her finner du informasjon om avfallstypen energiplast. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering. 

Last ned og skriv ut:

Plakat energiplast

 

 

Kan inneholde

Plast som ikke er egnet eller hensiktsmessig å materialgjenvinne:

Mykplast som f.eks. folie, bobleplast, plastposer, vednett, hageslanger, o.l.
Hardplast som f.eks. hagemøbler, leker, flasker, kanner, o.l.
EPS som ikke er emballasje
Møkkete/forurenset plast som ikke lar seg materialgjenvinne

Skal ikke inneholde

Farlig avfall/emballasje for farlig avfall
Plast som inneholder ftalater eller bromerte flammehemmere

Tauverk, stroppebånd og fiskegarn
Store presenninger
Lange rør
PVC-plast
Annet avfall

Innsamling

Energiplast til forbrenning leveres i baller, sekker, avfallsbeholdere, containere eller big-bags.

Gjenvinning

Energiplast går til forbrenningsanlegg hvor energien i plasten blir gjenvunnet til strøm, damp og fjernvarme.

Behandling

Plast til forbrenning med energiutnyttelse er den mest miljøvennlige metoden å behandle plast som ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning. Forbrenningen har den fordelen at den eliminerer smittestoffer, destruerer og fanger opp miljøgifter gjennom avansert rensing av røykgassen.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
Sorteringsguider foto web