Myk-plastemballasje Energiplast

Plast til forbrenning med energiutnyttelse er den mest miljøvennlige metoden å behandle plast som ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning.

Kan inneholde:
All plast som ikke er egnet eller hensiktsmessig å materialgjenvinne
Mykplast så som folie, bobleplast, plastposer o.l.
Hardplast så som hagemøbler, leker, flasker, kanner o.l.
Skal ikke inneholde:
Farlig avfall
Plast som inneholder ftalater og bromerte flammehemmere.
Tauverk, stroppebånd og fiskegarn
Store presenninger
Lange rør
Annet avfall

Innsamling

Energiplast til forbrenning leveres i baller, sekker, avfallsbeholdere, containere eller big-bags.

Gjenvinning

Energiplast går til forbrenningsanlegg hvor energien i plasten blir gjenvunnet til fjernvarme.

Behandling

Plast til forbrenning med energiutnyttelse er den mest miljøvennlige metoden å behandle plast som ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning. Forbrenningen har den fordelen at den eliminerer smittestoffer, destruerer og fanger opp miljøgifter gjennom avansert rensing av røykgassen.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide